تحویل کالا

ما کالای شما را حداکثر 72 ساعت پس از ثبت قطعی سفارش در محل شما تحویل می دهیم. چنانچه به هر علت کالای ارسالی با مشخصات مندرج در سایت تفاوت داشته باشد می توانید آن را به ما باز گردانید. شرط مرجوع کردن کالا عدم استفاده از آن و خارج نشدن از شرایط و بسته بندی اولیه است.

هزینه کالاهایی که به با هماهنگی ما مرجوع می گردند به عهده ما خواهند بود .